بهداشت مدارس

تعداد بازدید:۲۴۸۹

1 -کنترل رشد و نمو دانش آموزان
2 - موزش بهداشت به دانش آموزان بصورت رسمی و غیر رسمی
3 - همکاری با مسئولین در بیمه دانش آموزان در برابر حوادث و پیشگیری امور مربوط به آن 
4 - همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در امور کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر و ارزیابی و معاینه سلامتی دانش آموزان و انجام بیماریابی
5 - نظارت و کنترل نحوه تغذیه دانش آموزان و نظافت بوفه غذایی
6 - جمع آوری و تحلیل اطلاعات و آمار فعالیتها و گزارش به مرکز بهداشت استان.
7 - بررسی و شناخت وضع موجود مدارس شهرستان به منظور تعیین نیازها و اولویتها.
8 - همکاری در انجام تحقیقات و طرح های کاربردی در زمینه بهداشت مدارس
9 - تهیه مطالب لازم در زمینه بهداشت مدارس جهت آموزش به دانش آموزان ،معلمین ،کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان
-10 اجرای ضوابط استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی
-11 بررسی و شناخت مسائل و مشکلات و همکاری و کوشش و ارائه طریق جهت رفع آن
12 -پیشنهاد و همکاری در تهیه و تدارک تجهیزات و ملزومات بهداشت مدارس
13 - ایجاد هماهنگی لازم بین خدمات بهداشت مدارس و سایر واحد ها
14 - ایجاد هماهنگی لازم و همکاری همه جانبه با مسئولین بهداشت و تغذیه آموزش و پرورش 
15 - جلب مشارکت مردم و دانش آموزان و کارکنان مدرسه در جهت ارتقاء سطح بهداشت مدارس
16 - نظارت و کنترل مستمر و مداوم از فعالیتهای بهداشت مدارس
17- غربالگری دانش آموزان بصورت سالانه توسط پرسنل مرکز بهداشتی درمانی در مراکز. 
18 - انجام سایر امور ارجاعی مربوطه

/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  برنامه ریزی،هماهنگی،اجرا، نظارت،پیگیری و......در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.

-    تشکیل جلسات هماهنگی بین بخشی با مدیران مدارس تحت پوشش.

-    تشکیل جلسات درون بخشی و هماهنگی با واحدهای ستادی

-    هماهنگی با مرکز بهداشت شهرستان دراجرای طرح هاوبخشنامه هاو دستورالعملها .

-    تشکیل وبازنگری پرونده بهداشتی مدارس.

-    بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه ورابطین بهداشت.

-    جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی ومدارس تحت پوشش.

-    انجام معاینات غربالگری وپزشکی دانش آموزان درقالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار.

-    ارائه برنامه های آموزشی براساس اولویت ها به گروههای هدف( دانش آموزان،مربیان،والدین ) درقالب کلاسها وجلسات آموزشی،سمینارها .

-     واکسیناسیون دانش آموزان پایه های اول ابتدایی ودبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری ومراقبت ازبیماریها.

-    شناسایی دانش آموزان بیمار وارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی ومراکزتخصصی .

-    بررسی،بیماریابی ودرمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.

-   بازدید محیط مدارس،نظارت بربوفه های مدارس،توزیع شیریارانه ای،تغذیه میان وعده دانش آموزان باهمکاری وهماهنگی واحدبهداشت محیط.

-   اجرای مناسبت ها در طی سال تحصیلی(هفته سلامت،هفته بهداشت روان،روزجهانی کودک،روز جهانی ایدز،روز جهانی بهداشت محیط و...).

-    اجرای طرحها در طی سال تحصیلی ( طرح سنجش،طرح اوقات فراغت درتابستان،طرح توام و...).

-    برگزاری نمایشگاهها،مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی (دوومیدانی،تنیس،کوهپیمایی،راهپیمایی و...)به مناسبتهای مختلف.

-    تعیین شاخصهای بهداشت مدارس وتهیه نمودارها براساس سال تحصیلی.

-    تهیه وتوزیع فرمهای مورد نیاز، پمفلتها ومواد آموزشی.

-     تکمیل وارسال بموقع فرمهای آماری 1-109و2-109وسایر فرمها.

-     جمع بندی کلیه فعالیتها وارسال به مرکزبهداشت شهرستان

\\\\\\\\\\\//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

هماهنگی درون‌بخشی و برون‌بخشی . 

· هماهنگی و اجرای برنامه‌های بهداشت مدارس در سطح شهرستان . 

· پیگیری موارد بیماری و مشکلات بهداشتی درمانی دانش‌آموزان . 

· ثبت و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به دانش‌آموزان . 

· انجام خدمات حمایتی از دانش‌آموزان از جمله: پرداخت کمک هزینه تهیه عینک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت. 

· تشویق دانش‌آموزان جهت شرکت در فعالیت‌های بهداشتی از جمله روزنامه دیواری ، مقاله نویسی و انشاء در مورد بهداشت . 

· تهیه متون آموزشی و تحویل به آموزش و پرورش و مدارس شهرستان . 

· همکاری و هماهنگی در اجرای طرح مشترک وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش در مورد مسائل بهداشت مدارس . 

· نظارت بر فعالیت‌های بهداشت مدارس در خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی تابعه شهرستان . 

· درخواست وسایل و امکانات مربوط به بهداشت مدارس جهت مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت . 

· شرکت در جلسات شورای بهداشتی آموزش و پرورش مناطق شهرستان . 

· تهیه و تدوین طرح جامع عملیاتی سالانه بهداشت مدارس . 

· جمع‌آوری و جمع‌بندی آمار ماهیانه فعالیتهای بهداشت مدارس مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت و انعکاس به مرکز بهداشت استان .

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷