آموزش و ارتقاء سلامت

تعداد بازدید:۱۲۰۹
آموزش و ارتقاء سلامت
  

نام و نام خانوادگی: پریا بیات

رشته تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک: pariya bayat @gmail.com

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 101

آدرس:

نشانی: فراهان ،فرمهین ،بلوار شهید فهمیده ،شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان

  
شرح وظایف :

 

اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت

 1. اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی
 2.  نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه 
 3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در منطقه
 4. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 5.  جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
 6.  مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (از جمله جوامع ایمن ، مدارس مروج سلامت ، بیمارستان های مروج سلامت) در منطقه 
 7. ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه 
 8.  مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت منطقه
 9.  سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در سطح دانشگاه
 10.  ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
 11.  آموزش کارشناسان حوزه های ستادی مرکز بهداشت در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت 
 12. ترویج سبک زندگی سالم در منطقه با استفاده از رویکردهای مناسب 
 13.  توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
 14.  همکاری باسایر واحدهای حوزه معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت منطقه
 15.  مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
 16.  شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
 17.  جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار فعالیت های آموزش سلامت
 18. برگزاری کمیته های آموزش 
 1. برگزاری کمیته طراحی و تولید استاندارد رسانه 
 1. بازدید از واحدهای زیر مجموعه و تکمیل چک لیست
 2. برگزاری کمیته ی رابطین سلامت ادارات
 3. برگزاری کمیته ی رابطین آموزشی مراکز

کلید واژه ها: آموزش و ارتقا سلامت

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱