مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۲۰۴۱
  

نام و نام خانوادگی: غلامرضا شمشیری

رشته تحصیلی:کارشناسی بیولوژی ناقلین

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم:08633724307

شماره تماس داخلی: 112

آدرس:فراهان ،فرمهین،بلوار شهید فهمیده ،شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان

  

نام و نام خانوادگی: زهره ملکی

رشته تحصیلی:کارشناسی پرستاری

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 112

آدرس:فراهان ،فرمهین،بلوار شهید فهمیده ،شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان

نام و نام خانوادگی: احسان هاتفی یوسف پور

رشته تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک: hatefi:114@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 112

آدرس:فراهان ،فرمهین،بلوار شهید فهمیده ،شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان

  

شرح وظایف واحد بیماری های واگیر:

 • مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر
 • برنامه ریزی سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
 • مراقبت و پایش اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
 • تسهیل زمینه های اجرایی برنامه کشوری تدوین شدهدر زمینه کنترل بیماریهای واگیر
 • برنامه ریزی و همکاری در انجام ادغام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
 • برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریهای واگیر در شبکه
 • انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و مشارکت در آنها
  وظایف مربوط در بخش های زیر انجام می شود: 
 • برنامه کشوری ایمن سازی
 • برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS
 • برنامه کشوری مبارزه با جذام
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن( فلج اطفال، بیماریهای تب دار بثوری، سندروم سرخجه مادرزادی، سیاه سرفه، دیفتری، کزاز نوزادی، کزاز بالغین، مننژیت)
 • برنامه کشوری آنفلوانزا
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماری مالاریا
 • برنامه کشوری هپاتیت
 • برنامه کشوری مبارزه با ایدز
 • برنامه کشوری کاهش آسیب
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای منتقله از آب و غذا( التور، تیفوئید، اسهال خونی، تب راجعه، پدیکلوز)
 • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان( هاری و حیوان گزیدگی، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه – کنگو، سیاه زخم، کیست هیداتیک، لیشمانیوز جلدی و احشایی، لپتوسپیروز، توکسوپلاسموز
 • کنترل عفونتهای بیمارستانی
 • بهداشت زندانها
 • مراقبت بیماریها در امور پناهندگان
 • مقابله با اپیدمی ها
 • برنامه کشوری مار و عقرب
 • مراقبت بیماریهای نوپدید
  

شرح وظایف واحد بیماری های غیر واگیر: 

 

 • بیماری های قلبی و عروقی
 • سرطان‌ها
 • سوانح و حوادث
 • دیابت
 • فشار خون  و ...
 • بیماری ژنتیکی تالاسمی
 • PKU
 • SMA
 • هموفیلی 

 

کلید واژه ها: واحد بیماری های واگیر واحد بیماری های غیر واگیر دار مرکز بهداشت شهرستان فراهان

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱