مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۱۱۹۹

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

 

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها مشتمل بر 2بخش است :

1) بیماریهای واگیردار

 2)بیماریهای غیرواگیردار

 

  بیماریهای واگیردار :

  بیماریهای عفونی واگیردار به دلیل قابلیت ایجاد اپیدمی به عنوان یک مشکل بهداشتی در سراسر جهان مطرح هستند. بروز مقاومت دارویی در عوامل بیماریزا ویا ناقلین آنها،بازگشت مجدد برخی بیماریها به مناطقی که سالها عاری از آن بیماریها بوده اند(بیماریهای بازپدید) و ظهور بیماریهای جدید(بیماریهای نوپدید)،همه از دلایل لزوم توجه همه بخش های درگیر سلامت به این بیماریها  هستند.برای کنترل صحیح بیماریهای واگیردار نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به موارد بروز بیماریهای هدف به طور مستمر،تجزیه وتحلیل داده ها وانتقال اطلاعات برای سازماندهی وعملکرد خدمات بهداشتی می باشیم که به آن نظام مراقبت بیماریها می گویند.

  بیماریهای عفونی واگیردار عبارتند:

1- بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

2- بیماریهای منتقله به  وسیله ناقلین  

3- سل

 4-  بیماریها منتقله توسط آب و مواد غذایی (بیماریهای روده ای و انگلی) و عفونتهای بیمارستانی

 5-  بیماریهای آمیزشی (ایدز، هپاتیت و  .....)

6-  بیماریهای مشترک بین انسان و دام   و.....

بیماریهای غیرواگیردار :

 59% کل مرگهای جهان و46% بیماریها، ناشی از بیماریهای غیرواگیردار است.وآمارها نشان از افزایش شیوع این بیماریها دارند.خسارتهای وارده از این بیماریها وهزینه های سرسام آور آنها برای سیستم های بهداشتی ،همواره محرکی جدی وقوی برای طرح واجرای برنامه های پیشگیری درسطوح مختلف است

  بیماریهای غیرواگیردار عبارتند از :

1- بیماریهای ژنتیک ( تالاسمی ،هموفیلی و ... )  

2-  سرطان

3-  قلب و عروق

4- سوانح و حوادث

5-  دیابت،  فشار خون  و ...

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷