مدیریت

تعداد بازدید:۹۲۷
مدیریت

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم قلعه نوئی  

متولد:   1357

تحصیلات:  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سوابق:سرپرست مرکز بهداشت شهرستان شازند  

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷