مطالب مرتبط با کلید واژه

COVID-19


همشهریان ارجمند نیازمند غربالگری سلامت در سامانه سلامت هستند

مراقبت و غربالگری بیماری کرونا بیش از پیش ضروری است

با توجه به رشد بشدت بالای COVID ۱۹  در روزهای اخیر ، غربالگری سلامت در سامانه Salamat.gov.ir بیش از پیش ضروری به نظر می رسد . شیوع بیماری از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا کنون ، جان بسیاری از هموطنان عزیزمان را گرفته است . غربالگری و مراقبت های ناشی از این بیماری واگیر در هموطنان عزیز کمک شایانی به آمایش سلامت در منطقه می نماید . با تاکید بر موضوع اخیر الذکر ، خواهشمند است اگر چنانچه نسبت به ثبت نام اقدام ننموده اید ، نسبت به ثبت نام اقدام فرموده و به دوستان و آشنایان معرفی فرمایید . 

ادامه مطلب