مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک


گزارش تصویری جلسه با جناب آقای صالحی معاون حقوق عامه دادگستری استان مرکزی گالری

دیدار مدیر امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه، جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی، مدیر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو، مسئول مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه با جناب آقای صالحی معاون حقوق عامه دادگستری استان مرکزی

ادامه مطلب

معرفی همکاران

مدیریـت امـور حقوقـی و قراردادهـا :                                 سید جواد رضایی                                کاردانی علوم آزمایشگاهی                                کارشناسی حقوق                           ...