مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر سید محمد جمالیان


روز وکیل
تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به مناسبت " روز وکیل"

روز وکیل

ادامه مطلب
زنان سرپرست خانوار

استعلام تعریف زنان سرپرست خانوار از رئیس کل محترم دادگستری کل استان مرکزی

با عنایت به قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و با توجه به تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق که اشعار داشته؛ "زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول قانون مذکور می گردند " طی نامه ای و طرح چند پرسش به ریاست کل محترم دادگستری کل استان مرکزی خواستار مشخص نمودن تعریف مشمولین این ماده واحده را داشتیم . نامه ی مذکور به پیوست بارگذاری می گردد.

ادامه مطلب