مطالب مرتبط با کلید واژه

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل و دانشجویان و اساتید و امور نقلیه (سواری) مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)