اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره ۴۶ سال ۹۸

۲۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۱ کد : ۶۹۱۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۴۸۷۸
اطلاعیه شماره ۱ ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار دوره ۴۶ سال ۹۸

یادآوری  :مطالعه اطلاعیه های بعدی  این دانشگاه (درصورت نیاز) "که از طریق همین سایت اعلام خواهد شد" ضروری می باشد.

 

لطفا در این خصوص  حداقل در هر روز دوبار اطلاعات را رصد فرمایید.

 

پذیرفته شده گرامی  ضمن عرض تبریک قبولی در مرحله تکمیل ظرفیت  چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی و آرزوی موفقیت برای شما در خواست می گردد اطلاعیه را با دقت مطالعه فرمایید.

*بر اساس  مقرات مربوط:

 

1-کلیه پذیرفته شدگان در زمان ثبت نام حضوری ملزم به ارائه اصل مستندات ثبت نامی  منطبق با سهمیه پذیرش ،به دانشگاه محل پذیرش می باشند

 

2- سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی منطبق با نمونه اسناد موجود در دفتر حقوقی دانشگاه  و متناسب با سهمیه پذیرش و ارائه اصل سند تعهد محضری در زمان ثبت نام حضوری الزامی می باشد و شروع به دوره بدون اسناد تعهد محضری وجاهت قانونی ندارد .

3- بدون ارائه سند تعهد محضری موضوع بند 2 فوق الذکر امکان ثبت نام از دستیار وجود ندارد.

4-پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم  بایستی قبل از تنظیم سند تعهد محضری با اداره حقوقی این دانشگاه هماهنگی نمایند و درج شهرستان محل تعهد  در متن سند تعد محضری الزامی می باشد.

4-عدم ثبت نام و عدم تکمیل مراحل ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع به آموزش در تاریخ اعلامی دانشگاه  به منزله انصراف قطعی پذیرفته شده محسوب می گردد .

 

ضمنا بر اساس مندرجات راهنمای ثبت نام در آزمون ،پذیرفته شدگان مرحله اصلی و جایگزین مرحله اول آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی دوره
چهل و پنج(سال 97) در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در مواعید اعلام شده و یا
انصراف از تحصیل، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و ششمین (سال 98)نبوده اند (به جز
مواردی که به دلیل بروز بیمار مؤثر حرفه ای که مانع از ادامه تحصیل  و یا انجام خدمات بعد از فراغت از تحصیل شود  در رشته منصرف یا اخراج شده اند) ولذا مسوولیت ثبت نام این گروه به عهده شخص پذیرفته شده می باشد.

 

 

نحوه ثبت نام :

1-  ثبت نام اینترنتی  : تاریخ و نحوه ثبت نام اینترنتی  در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

 

2-ثبت نام حضوری :  

 

تاریخ  : 1398/9/26 و 1398/9/27  وهمچنین1398/9/30      ساعت ثبت نام 8:30 لغایت 13

 

یادآوری : ثبت نام در هر دو مرحله و در تاریخهای اعلامی الزامی می باشد.

 تاریخ شروع به آموزش :

-شروع به دوره  کلیه پذیرفته شدگان  در صورت تکمیل بودن مدارک ثامی از تاریخ 98/10/1 خواهد بود و شروع به دوره سایر پذیرفته شدگان در صورت کسر مدارک ثبت نامی صرفا پس از تکمیل مدارک خواهد بود و مسوولیت این امر شخصا به عهده پذیرفته شده می باشد.

 یادآوری : -شرکت کلیه  پذیرفته شدگان در تمامی کارگاههای آموزشی مقدماتی بدو دوره   همزمان با پذیرفته شدگان سال 99 الزامی می باشد .

مراحل ثبت نام :

مرحله اول و مهم : ثبت نام در اداره حقوقی دانشگاه  " با رعایت تذکر خیلی مهم زیر "باهمراه داشتن  اصل سند تعهد محضری و تحویل گرفتن تصویر برابر با اصل وتایید شده با مهر اداره حقوقی دانشگاه سند تعهد محضری و تحویل دادن  به اداره دستیاری دانشگاه در مرحله 4ثبت نام  .

تذکرخیلی مهم:به اطلاع می رساند برابرنامه 318 / 130 / د-13 / 4 / 96 معاون محترم آموزشی ودبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی  و معاون محترم برنامه ریزی , هماهنگی ,حقوقی وامور مجلس وزارت متبوع در خصوص  تعهد محضری دستیاران  ومصوبه جلسه 20 مورخ 96/4/20 شورای آموزشی دستیاری وتحصیلات تکمیلی دانشگاه  ومکاتبات مکرر وزارت متبوع مقرر گردید ثبت نام دستیاران در دانشگاه پس از اعلام اسامی از طرف وزارت متبوع صرفابا ارائه اصل سند تعهد محضری به دفتر حقوقی دانشگاه و ارائه تصویر برابر با اصل سند تعهد محضری وتایید شده با مهر اداره حقوقی دانشگاه به اداره دستیاری دانشگاه امکان پذیرمی باشد ضمنا در خصوص سایر مدارک ثبت نامی دستیاران با توجه به الزام ارائه  این مدارک در زمان ثبت نام حضوری ,معرفی دستیاران به دانشکده جهت شروع به دوره منوط به کامل بودن مدارک ثبت نامی خواهد بود.اضافه می نماید در خصوص دستیارانی که مستخدم سایر ارکانها می باشند در صورت عدم ارائه موافقت نامه ارگان به صورت ماموریت آموزشی در بدو ثبت نام این دسته از پذیرفته شدگان ملزم به تودیع سند تعهد محضری به نفع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهند بود ودر صورت اخذ موافقت ماموریت آموزشی پس از ثبت نام وشروع به دوره در دانشگاه شخص دستیار ملزم به پیگیری و ارائه مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر امکان تبدیل سند تعهد عام نامبرده به خاص خواهد بود در غیر اینصورت سند تعهد محضری ملاک عمل همان سند تعهد محضری عام تودیع شده در بدو ثبت نام خواهد بود و دانشگاه هیچگونه تعهد ومسوولیتی در قبال تبدیل سند تعهد محضری پذیرفته شده نخواهد داشت .ضمنا در خصوص سند تعهد محضری  پذیرفته شدگان آزمون دستیاری با سهمیه مناطق محروم نامبردگان ملزم به تودیع سند تعهد محضری  با رعایت مقررات مربوط به نفع دانشگاه علوم پزشکی یا استان مورد تعهد خواهند بود..

درصورت داشتن  هرگونه سؤال درخصوص سند تعهد محضری با دفتر امور حقوقی دانشگاه آقای عظیمی به شماره تلفن های  33125223 - 086 -و 8-33136055  -086داخلی 2229 تماس حاصل فرمایید.

مرحله دوم : ثبت نام در هسته تحقیق ونظر دهی دانشگاه با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه ، محل ثبت نام :واقع در آدرس ذیل اطلاعیه.

مرحله سوم : ثبت نام در اداره حراست  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه ، محل ثبت نام : واقع در ادرس ذیل اطلاعیه.

مرحله چهارم : ثبت نام در اداره آموزش دستیاری و تحصیلات تکمیلی  دانشگاه  با همراه داشتن مدارک مشروحه زیر   واقع در آدرس ذیل اطلاعیه .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دستیاران در اداره دستیاری دانشگاه :

 • دانلود فرمهای ثبت نام  پیوست اطلاعیه ،پرینت  وتکمیل دقیق و خوانا وامضای فرمها و تحویل به اداره دستیاری دانشگاه در روز ثبت نام حضوری در مرحله 4.
 • 2 قطعه عکس 4×3  پشت نویسی شده جدید ( ضمنا عکس کافی برای ارائه به سایر واحد های دانشگاه به همراه داشته باشید) .
 • اصل شناسنامه و 5سری فتوکپی خوانا از تمامی صفحات . 
 • اصل شناسنامه همسر و 2سری فتوکپی خوانا از تمامی صفحات (درصورت تأهل) .
 • اصل و  4 سری فتوکپی کارت ملی.
 • اصل و 3 سری فتوکپی کارت نظام پزشکی.
 • اصل و فتوکپی کارت پایان نظام وظیفه یا مدرک معافیت .(مخصوص داوطلبین آقا).
 • اصل و 2 سری فتوکپی گواهی پایان طرح یا معافیت و "مهم"کسانی که به هر طریق برابر قانون همچون استعداد های درخشان –استریت – قانون متا هلی و.... بدون داشتن پایان طرح در آزمون شرکت کرده اند بایستی مدرک معتبر ارائه نمایند.

خیلی مهم : ارائه اصل گواهینامه  پایان طرح یا معافیت از طرح و یا مدرک معتبر دیگر در خصوص تعیین تکلیف وضعیت طرح نیروی انسانی در زمان ثبت نام حضوری الزامی می باشد در غیر این صورت به هیچ وجه ثبت نام انجام نخواهد شد.

 •  " مهم "  اصل گواهی  قبولی آزمون بررسی صلاحیت بالینی  برای فارغ التحصیلان از دوره پزشکی عمومی اسفند ماه سال 94 به بعد الزامی است
 • اصل گواهی تسویه حساب و تعیین وضعیت صندوق رفاه دانشجویان 2 سری.
 • اصل و 2 سری فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی  که می تواند یکی از مدارک ذیل باشد: گواهی موقت پایان دوره تحصیلات دانشگاهی/ گواهی پایان دوره / دانشنامه (در صورت دریافت)/ پروانه دائم پزشکی (در صورت احراز شرایط دریافت).
 • اصل و 2 سری فتوکپی پروانه مطب (در صورت دریافت).
 • "مهم "ارائه اصل مدارک لازم مربوط به سهمیه پذیرش .

بر اساس مندرجات راهنمای ثبت نام و سایر دستورالعمل های مرتبط وزارتی ارائه اصل تاییدیه سهمیه مناطق محروم برای پذیرفته شدگان این سهمیه ضروری است.

 • واریز  هزینه صدور کارت دانشجویی به میزان ده هزار تومان به شماره حساب 2177865307007 بانک ملی در وجه درامد های اختصاصی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک و ارائه فیش بانکی به واحد دستیاری – این فیش از طریق "پوز"  در دانشگاه نیز قابل واریز است.

 

 

مرحله پنجم :

1-مراجعه به اداره آموزش دانشکده پزشکی با همراه داشتن مدارک مورد نیاز پیوست اطلاعیه  ،محل ثبت نام  واقع در آدرس ذیل اطلاعیه .

2- اداره کارگزینی دانشکده پزشکی با به همراه داشتن اصل کارت ملی وشناسنامه دستیار و همسر و یک سری فتوکپی  ان و عکس رنگی 3*4 جدید تمام رخ دوقطعه و کپی از صفحه مشخصات عقدنامه پذیرفته شدگان ( دستیاران متاهل ) ،محل ثبت نام  واقع در آدرس ذیل اطلاعیه

یادآوری : چنانچه دستیاران  دارای ماموریت آموزشی می باشندمراتب برخورداری از این ماموریت را به اداره کارگزینی اعلام نمایند ومدارک مستند لازم را نیز  به اداره کارگزینی ارائه دهند.

 

مرحله ششم : مراجعه به گروه آموزشی در مرکز آموزشی درمانی ذیربط  و ثبت نام در گروه با معرفی نامه اخذ شده در مرحله پنجم ثبت نام بند 1 از اداره آموزش دانشکده پزشکی .

مرحله هفتم: مراجعه به حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و ثبت نام در این معاونت واقع در آدرس ذیل اطلاعیه . پذیرفته شدگان درصورت داشتن هرگونه سؤال درخصوص امور رفاهی منجمله خوابگاه و ... می توانند با معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه به شماره تلفن های   8-33136055  -086 (امور رفاهی) تماس حاصل نمایند.

تذکر : انجام امور ثبت نام بر اساس مرحله اول تا هفتم به منزله تکمیل فرایند ثبت نام  می باشد و دستیاران پس از آن موظف به شرکت در کارگاه می باشند. تاریخ ،برنامه ، زمان و مکان کارگاهها توسط دانشکده پزشکی اعلام خواهد شد .ضمنا ضروریست پذیرفته شدگان در مرحله ششم انجام ثبت نام که در گروه آموزشی می باشد ریز برنامه آموزشی خود را از آموزش بیمارستان دریافت نمایند.

آدرس و تلفن محل ثبت نام مرحله اول ودوم وهفتم :

  (در صورت همراه داشتن اصل سند تعهد محضری ) اراک -میدان حضرت ولی عصر (عج)- خیابان شهید شیرودی- خیابان اعلم الهدی ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه –مرحله اول " طبقه همکف  ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه اداره حقوقی دانشگاه با شماره تلفن 08633125223"مرحله دوم"طبقه اول – دبیر خانه هسته تحقیق ونظر دهی – خانم احمدی تلفن 086-33127440

 

آدرس و تلفن محل ثبت نام مرحله سوم وچهارم پنجم    :

اراک- سردشت- میدان بسیج- جنب بیمارستان آموزشی، درمانی امیرالمؤمنین (علیه السلام) – مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)-  مرحله سوم :ساختمان دانشکده پزشکی بال زرد طبقه سوم اداره حراست دانشکده پزشکی خانم ابوالحسنی  با شماره تلفن 086-34173502مرحله چهارم ساختمان معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه- حوزه مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی- اداره آموزش دستیاری و تحصیلات تکمیلی آقای حسین ملکی  تلفن: 08634173462 مرحله پنجم :الف :ساختمان دانشکده پزشکی بال سبز طبقه دوم آموزش پزشکی ب:ساختمان دانشکده پزشکی بال زرد طبقه دوم کارگزینی دانشکده پزشکی

 

آدرس ثبت نام مرحله ششم (گروه آموزشی ):

 مرکز آموزشی درمانی ذیربط

این  دانشگاه از پذیرش هرگونه در خواست  انتقال معذور می باشد.در آخر پیشنهاد می شود از اطلاعیه ثبت نام جهت تسهیل ثبت نام پرینت همراه داشته باشید.                         

    اداره آموزش دستیاری وتحصیلات تکمیلی دانشگاه                                     

جهت دریافت فرم های ثبت نام فایل زیر را دانلود نمایید

  


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: تکمیل ظرفیت ثبت نام دستیار تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک


( ۳ )

نظر شما :