شرح وظایف اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۲۳۶۴

این اداره زیر مجموعه مدیریت آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه بوده و ارائه خدمات آموزشی برای دستیاران ،کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی در این واحد صورت می گیرد.

شرح وظایف :

-پیگیری وصول ظرفیت پذیرش دانشجو و دستیار از دانشکده ها و ارسال به وزارت متبوع و پیگیری ثبت در سامانه مر بوط توسط خدمات ماشینی .
-پیگیری وصول لیست پذیرفته شدگان آزمونهای دستیاری و تحصیلات تکمیلی وثبت نام از پذیرفته شدگان  (معرفی به واحد های مربوط / انجام امور مربوط به تعهد محضری دستیاران / معرفی وپیگیری وصول نتیجه از هسته تحقیق / صدو ر ابلاغ سالیانه دستیاران / استعلام تاییدیه تحصیلی مقطع تحصیل قبلی/ پیگیری امور نظام وظیفه دستیاران / )

-نظارت وکنترل امر انتخاب واحد وشروع به کلاس /حضور در کلاس و جلسات امتحان / نظارت بر امتحانات  دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نظارت وکنترل شروع به دوره دستیاران وحضور آنان در برنامه های آموزشی  وآزمونهای مربوط.
- انجام کلیه امور مربوط به آزمونهای ارتقاء وگواهینامه دستیاران .
-  رسیدگی وانجام امور  مرخصی تحصیلی ، فرصت تحصیلی اضافی، انصراف ، میهمانی و انتقال ,بازگشت به تحصیل و ... دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران.
- برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی و دستیاری  دانشگاه و پی گیری و انجام مصوبات .
- مکاتبات مربوط به کمک هزینه تحصیلی دستیاران بالینی و دانشجویان دکترای تخصصی .
-  آماده نمودن  خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.
- نظارت بر جلسلت دفاع از پایان نامه.
- برنامه ریزی و برگزاری سالیانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروههای پزشکی.
- پیگیری واجرای مصوبات هیات امنای دانشگاه –هیات رئیسه دانشگاه – شورای دانشگاه –
- بازدید مستمر از گروههای دارای دستیار .
- تشکیل جلسات و پیگیری اجرای مصوبات کمیته پشتیبانی  بنامه های راهبردی رشته های دستیاری.
- شرکت در جلسات  تدوین برنامه عملیاتی و انجام امور مربوط
- شرکت در جلسات تحول ونوآوری در آموزش  وانجام کلیه امور مربوط.
- پیگیری و صول قوانین جدید التصویب دستیاری و تحصیلات تکمیلی و ابلاغ به دانشکده ها و نظارت بر حسن انجام آن

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۷