وظایف اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۳۰۵۴

واحد دانش آموختگان دانشگاه یکی ازواحد های زیر مجموعه اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک می باشد.

یکی از وظایف مهم این اداره، فارغ التحصیل نمودن دانش آموختگان در کلیه مقاطع (کاردانی – کارشناسی- کارشناسی ارشد – دکتری عمومی و دستیاران)  می باشد که این امر از اهم کارهای آموزشی است .

 به عبارت دیگر هر دانشجو که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره تحصیلی را - که برای تحصیل در آن پذیرفته شده - برابر مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و  براساس مقررات و آئین نامه های مربوط با موفقیت گذرانده باشد، دانش‌آموخته یا فارغ التحصیل آن رشته تلقی می شود

 شرح وظایف:

1-بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده ذیل:

   الف – دستور العمل ثبت نامی.

   ب- آئین نامه های آموزشی.

   ج – سرفصل دروس و برنامه های درسی .

   د – مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.

 

-2 استعلام‌ از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امکانات صندوقهای رفاه.

 نظر به اینکه دانشجویان در دوره تحصیل از امکانات رفاهی دانشگاه (وام تحصیلی، وام ضروری، هزینه خوابگاه و ودیعه مسکن و ...) بهره مند

 می شوند، به منظور استرداد وامها و تقسیط آن ملزمند باید به اموردانشجویی  دانشگاه ( اداره رفاه ) مراجعه و پاسخ استعلام اداره دانش

 آموختگان را گرفته و برای تکمیل پرونده، به کارشناسان اداره دانش آموختگان تحویل دهند .

 شایان ذکراستدانشجویانی که در مقاطع ناپیوسته و یا تکمیلی تحصیل می کنند باید تسویه حساب مقطع تحصیلی قبلی را داشته باشند .

 

 

3-اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان مرد (مشمول خدمت وظیفه عمومی ) به معاونت وظیفه عمومی ناجا

 

 دانش آموخته ملزم است در زمانی که اداره دانش آموختگان اعلام می کند به دبیرخانه آموزش دانشگاه مراجعه و نامه مذکور را - که در پاکت مهر شده به مهر محرمانه قرار دارد- گرفته ، همراه بقیه مدارک  توسط اداره پست به اداره وظیفه عمومی ناجا به منظور صدور دفترچه آماده به خدمت، تحویل دهد.

 

4-اعلام دانش آموختگی دانش آموختگان به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 این فرم که خلاصه ای از وضعیت تحصیلی نهایی دانش آموخته است. پس از بررسی کامل پرونده به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می شود و مرکز یاد شده پس از ثبت در رایانه موضوع را به مراکز مربوط اعلام می نماید.

 

5-اعلام دانش آموختگی دانش آموختگانی که مشاغل آنان نیاز به پروانه دارد به اداره کل صدور پروانه ها برخی از «رشته مقاطع»تحصیلی برای انجام خدمات قانونی  در ایران، نیاز به پروانه کار دارد ، بنابراین دانش آموختگی این قبیل دانش آموختگان به مدیریتصدور پروانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود.

 

 6- صدور گواهینامه موقت تحصیلی

دانش آموختگان دانشگاهها در برابر تحصیل رایگان و یا استفاده از سهمیه قبولی مناطق تعهداتی به دانشگاهها می‌سپارند که برای گرفتن مدرک تحصیلی دائم خود می‌باید آن تعهدات را انجام دهند.

 گواهینامه موقت تحصیلی برای دانش آموختگانی صادر می شود که تعهد خدمتی دارند و هیچگونه مدرکی مبنی بر دانش آموختگی خود نداشته و

 امکان گرفتن دانشنامه را نیز ندارند. مشروط به اینکه وضعیت خدمت طرح لایحه نیروی انسانی را مشخص نموده و هنوز به طور کامل تعهدات خود را انجام نداده اند.

 الف : تعهدات آموزش رایگان مربوط به دانش آموختگانی است که در دوره های روزانه تحصیل کرده و در آزمون ورودی دانشگاه از سهمیه «منطقه یک ، شاهد، خانواده شهدا.رزمندگان، نهضت و جهاد» استفاده نموده اند. ایشان ملزمند پس از پایان تحصیل ، برابر مدت تحصیل خود در هر نقطه از ایران خدمت نمایند، انجام خدمت سربازی پس از فراغت از تحصیل و طرح لایحه نیروی انسانی نیز در مدت مذکور محاسبه می شود.

  ب : تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای : مربوطه به دانش آموختگانی است که در دوره روزانه تحصیل کرده و در آزمون ورودی دانشگاه از سهمیه « منطقه  دو ، سه ، چهار ، پنج و عشایر استفاده نموده اند این دسته از دانش آموختگان ملزمند برابر سالهای تحصیل در منطقه ای که پذیرفته شده اند، تعهد منطقه ای خود را انجام  دهند و علاوه بر تعهدات منطقه ای، برابر مدت تحصیل، تعهدات آموزش رایگان خود را در ایران انجام دهند.

  ج : تعهدات منطقه ای دانش آموختگان دوره شبانه دانشگاه : دانش آموختگانی که سهمیه پذیرش آنان در آزمون منطقه دو و سه بوده و در دوره شبانه دانشگاه پذیرفته شده اند فقط تعهد منطقه ای دارند و آن تعهد برابر سالهای تحصیل در منطقه ای است که پذیرفته شده اند.

 د : دانش آموختگان دوره شبانه که رشته تحصیلی آنها مشمول خدمت طرح می‌باشد (به استثنای دانش آموختگان بند «ج») فقط تعهد انجام طرح لایحه نیروی انسانی دارند و مشمول تعهدات منطقه ای و آموزش رایگان نمی شوند.

 شایان ذکر است که گواهینامه موقت برای دانش آموختگانی صادر خواهد شد که از زمان دانش آموختگی آنان بیش از مدت تعهدشان نگذشته باشد و تعهدات خاص (طرح لایحه نیروی انسانی، نظام وظیفه ) خود را انجام داده باشند.

 

7- صدور تأییدیه تحصیلی

 تاییدیه تحصیلی از مدارک مهم تحصیل است که این اداره صادر و به صورت محرمانه به سازمان درخواست کننده ارسال می کند.

  الف : شرایط صدور تائیدیه تحصیلی : دریافت فرم درخواست تاییدیه از مبادی مربوط می باشد و هماهنگی تعهدات خاص و منطقه ای از اهم امور است که با محل به کارگیری دانش آموخته باید مورد توجه قرار گیرد.

  ب: تصویر گواهی پایان خدمت طرح نیروی انسانی و یا معافیت از آن بایستی ضمیمه درخواست باشد .

  ج : مؤسسه و سازمان به کارگیرنده دانش آموخته ملزم به اجرای تمام بندهای تائیدیه تحصیلی است.

  د: تائیدیه تحصیلی برای دانش آموختگان بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس درخواست ریاست محترم‌ دانشگاه بقیه ا... (عج) صادر می شود .

  هـ : تائیدیه تحصیلی برای دانش آموختگان بورسیه ارتش براساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی ارتش صادر می‌شود.

8-صدور گواهی:

 برای دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و یا شرکت در آزمونهای استخدامی را دارند براساس دستورالعمل ثبت نامی مربوط ودرخواست آنان، گواهی محرمانه صادر و با درج جمله « این گواهی فاقد ارزش قانونی دیگری از جمله ترجمه می باشد» به مراکز مربوط ارسال می شود.

 

 9-صدور دانشنامه :

 مدرک تحصیلی دانشگاهی است که پس از انجام کلیه تعهدات آموزشی به دانش آموخته تحویل می‌گردد .

 برابر دستورالعمل شماره 17560 مورخ 1/2/84 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمامی دانش آموختگان  می‌توانند برای گرفتن دانشنامه تحصیلی به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه و با ارایه مدارک ، دانشنامه و مدارک تحصیلی خود را دریافت کنند .

 
آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۷