مدارک لازم جهت اخذ گواهی موقت

تعداد بازدید:۳۵۹۷

مدارک لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی : 

1-استعلام از سازمان درخواست کننده .

2- تصویر کارت ملی (پشت و رو ) .

3- تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت (برای آقایان- پشت و رو )

4- تصویر کلیه صفحات شناسنامه( در صورتی که بعد از فراغت از تحصیل در مشخصات شناسنامه تغییراتی ایجاد شده باشد ، لازم است  کلیه صفحات شناسنامه به تایید دفترخانه محضری برسد ).

5-تصویرگواهی پایان و یا معافیت از طرح نیروی انسانی (مشمول  رشته های طرح دار ).

6-تصویر گواهی تسویه حساب ویا تقسیط بدهی صندوق رفاه دانشجویان .

توجه : به منظور دریافت گواهی فوق بایستی با شماره تلفن :08633132047  خانم خدابخشی – کارشناس صندوق رفاه دانشگاه تماس حاصل نموده و در صورت ارسال گواهی فوق توسط ایشان ، تاییدیه تحصیلی صادر خواهد شد .

 

مدارک لازم جهت صدور گواهی موقت : 

1- تصویر کارت ملی (پشت و رو ) .

2- تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت خدمت (برای آقایان- پشت و رو )

3- تصویر کلیه صفحات شناسنامه( در صورتی که بعد از فراغت از تحصیل در مشخصات شناسنامه تغییراتی ایجاد شده باشد ، لازم است  کلیه صفحات شناسنامه به تایید دفترخانه محضری برسد ).

4-تصویرگواهی پایان و یا معافیت از طرح نیروی انسانی (مشمول  رشته های طرح دار ).

5- تصویر گواهی تسویه حساب ویا تقسیط بدهی صندوق رفاه دانشجویان .


توجه : به منظور دریافت گواهی فوق بایستی با شماره تلفن 3132047-0863 خانم خدابخشی – کارشناس صندوق رفاه دانشگاه تماس حاصل نموده و در صورت ارسال گواهی فوق توسط ایشان ، گواهی موقت  صادر خواهد شد .

 

6- واریز مبلغ 1000 ( هزار ) تومان به حساب شماره  540100004001000901001082 IR بانک ملی – نزد بانک مرکزی – به نام خزانه داری کل کشور ( قابل پرداخت در کلیه شعب  بانک ملی )

قابل توجه دانش آموختگان عزیز: برای واریز مبلغ 1000تومان بحساب خزانه داری کل کشور بایستی حتما در بانک ملی حساب داشته باشید تا از طریق شبا مبلغ فوق از حساب شما برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز گردد.

7- دو قطعه عکس جدید 

 

نکته 1:  دانش آموخته گرامی هنگام مراجعه جهت تحویل دانشنامه و ریز نمرات خود حتما" اصل گواهی موقت پایان تحصیلات را به آموزش دانشگاه ( اداره دانش آموختگان ) تحویل دهید.

 

نکته 2 :  در صورت مفقود شدن گواهی موقت ، صدور المثنی پس ازانجام موارد زیر امکان پذیر میباشد :

  1-  تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضاء حداقل سه نفر رسیده باشد . (فرم پیوست)

2-   تایید یکی از امضاها به وسیله یکی از مراجع رسمی ( محضر ثبت اسناد – کلانتری محل یا یکی از ادارات دولتی یا یکی از نهادهای انقلابی ) و ارایه آن به اداره دانش آموختگان دانشگاه .

3-  ارایه یک برگ تعهد به معاونت آموزشی دانشگاه (فرم پیوست)

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۷