مدارک لازم جهت خروج از کشور

تعداد بازدید:۴۹۷۷

قابل توجه مراجعین متقاضی خروج از کشور

فرم شماره 12

تکمیل این فرم صرفا" برای دانش آموختگانی است  که هیچگونه تعهد خدمتی به وزارت بهداشت / درمان و آموزش پزشکی نداشته و قصد عزیمت جهت ادامه تحصیل و یا کار در کشورهای آمریکا – کانادا و انگلستان را دارند .

به منظور حفظ تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات غیر ضرور به وزارت متبوع  بایستی مدارک ذیل  به اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اراک ارائه تا مکاتبات لازم با مرکز خدمات آموزشــــــــــی وزارت متبوع به عمل آید .

مدارک مورد نیاز عبارتند از :

- تصویر صفحات گذرنامه که مهر ورود و خروج از کشور را دارد ( صفحات خالی گذرنامه ضمیمه نگردد ) .

- یک قطعه عکس4*6 ( پشت نویسی شده ) جدید دانش آموخته .

- تصویر مجوز تحویل مدارک تحصیلی . ( چنانچه دانش آموخته با نامه رسمی وزارت بهداشت دانشنامه خود را آزاد نموده است ، ارائه نامه الزامی است و این بند مشمول افرادی است که برای خدمت طرح نیروی انسانی وثیقه گذاشته اند ودر مهلت مقرر اخذ وثیقه بایستی مدارک ارسال شود )

دریافت فرم شماره 12

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۷