کارشناسان اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۷۹۸

 

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

385

رئیس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

 

اقای حسین ملکی

421

کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

خانم محدثه افشار

429

کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

 

خانم مرضیه امینی

         421  

کارشناس اداره دستیاری و تحصیلات تکمیلی

               خانم مینا منصوری  

 

                          شماره تماس مستقیم با اداره : 08634173462                                                                                    

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸