برنامه استراتژیک مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال ۱۳۹۱

تعداد بازدید:۲۱۷۸


مأموریت : Mission
تربیت نیروی انسانی  کارآمد در گروه پزشکی بر اساس نیاز سلامت کشور و با توجه به شرایط جغرافیایی و صنعتی بودن استان مرکزی 
طراحی و توسعه ارتقاء کمی و کیفی فعالیت آموزشی به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه به کار در سلامت که در زمان حال و آینده توانایی حفظ و ارتقاء سلامت مردم را داشته باشند و باعث کاهش بار بیماری (جسمی – روانی – اجتماعی ) گردند.
 

دیدگاه :  vision

معتقدیم که آموزش باید پاسخگوی نیازهای سلامتی مردم و در نهایت عامل و کمکی در جهت بهبود سطح سلامتی مردم باشد .

هر عضو این مدیریت (عضو هیئت علمی ، کارمند دانشجو) مسئول ارتقاء مستمر کیفیت فعالیتهای خویش است و باید نیازها و تقاضاهای آنان درک شده و متعهد به رفع آن باشیم ، ما توانمندشدن نیروی انسانی را در داشتن حرفه ای ، علم آموزش و اخلاق حرفه ای در این حوزه وجهه اهمیت خویش قرار داده ایم وسعی داریم جلوتر از انتظارات مشتریان خود حرکت نماییم .

ما معتقدیم می توانیم با تکیه با پتانسیل های موجود رتبه دومین دانشگاه علوم پزشکی کسب نموده و به سطح دانشکده های تیپI  ارتقاء یابیم .

 

ارزش ها :  Values

1-    قانونمندی

2-    تبادل نظر و همکاری در انجام کارها برای رسیدن به هدف

3-    صداقت درستی وشفافیت در کارها

4-    اعتقاد به هماهنگی و همکاری و تعامل با واحدهای مختلف دانشگاه

5-    ارج نهادن به مقام والای اساتید و دانشجویان و تمامی افرادی که در امر آموزش

6-    پاسخگوئی و سعی در بهبود نظام آموزش

7-    ارتقاء سلامت

 

اهداف کلان :

G1  :  تقویت انگیزش اساتید و دانشجویان

G2  :  ارتقای فرآیند ارائه خدمات سیستم آموزشی

G3  :  بهبود وضعیت  برنامه های آموزشی دانشگاه (انجام پروژه های  پژوهشی و آموزشی در تعامل باEDC  )

G4  :  توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در مهارتهای آموزشی و مدیریتی

G5  :  ارتقاء سطح علمی دانشجویان

G6  :  ایجاد و توسعه رشته های دستیاری و تحصیلات تکمیلی

G7  :  توانمندسازی پرسنل آموزشی به منظور تسلط و اشراف بر امور محوله

    

G1 :  تقویت انگیزش اساتید و دانشجویان

G1O1  :  ساماندهی سیستم ارزشیابی ارتقاء و رتبه بندی اساتید به میزان 100%  وضع موجود (در تعامل با EDC )

 

G1O1A1  :  تشکیل کمیته جذب اساتید حق التدریس و انتخاب آنها برحسب صلاحیت وشایستگی در تعامل باEDC

G1O1A2 :  رتبه بندی اعضاء هیئت علمی بر اساس شرح وظایف و عملکرد آنها در تعامل با EDC 

G1O1A3 :  تشویق اساتید بر اساس رعایت مقررات آموزشی و یافته های ارزشیابی آموزشی در تعامل با EDC

G1O1A4 :  اعطای بورس و فرصت های مطالعاتی براساس سابقه آموزشی و پژوهشی عضو هیئت علمی بر حسب نیاز دانشگاه توسط شورای بورس 

G1O1A5 :   بازنگری چک لیست شرح وظایف مدیران گروهها ، روسای دانشکدده ها معاونین آموزشی دانشکده ها و دانشگاهها ومعاونین آموزشی بیمارستانها در تعامل با EDC

G1O1A6 :   ساماندهی گروههای آموزشی و استفاده از نیروهای متخصص بر حسب تخصص

G1O1A7 :   برگزاری جلسات نشست اساتید با معاونت آموزشی به منظور شناسایی مشکلات اساتید.

 

G1O2   :   افزایش عوامل انگیزشی دانشجویان به میزان 100%  وضع موجود

 

G1O2A1   :   تعیین میزان رضایت مندی  دانشجویان از سیستم آموزشی دانشگاه در قالب طرحهای  پژوهشی

G1O2A2   :  اجرای آیین نامه های استعداد های درخشان به میزان به منظور ترغیب دانشجویان استعداد درخشان 

G1O2A3   :   تشکیل جلسات ماهانه نشست نمایندگان دانشجوئی با معاونت و مدیریت آموزش به منظور بررسی نیازها و مشکلات آموزشی

G1O2A4   :   اعطای بن کتاب ، کارت خرید به دانشجویان برتر در تعامل با معاونت دانشجوئی

G1O2A5   :     تشکیل نشست هایی با اساتید برجسته و مطرح کشوری هر رشته به منظور ترغیب دانشجویان

 

G2  :  ارتقای فرآیند ارائه خدمات آموزشی

G2O1  :  ارتقاء  فرآیند ثبت نام ورفع مشکلات انتخاب واحد دانشجویان و پیشگیری از خطا های ثبت و انتخاب واحد

 

G2OA1  :   ارتقاء نرم افزار آموزش از نظر قابلیت امنیت شبکه های مربوطه

G2OA2  :    نصب قفل های سخت افزاری بر روی سیستم کاربران آموزشی جهت حفاظت سیستم .

G2OA3  :  اصلاح تشکیلات سازمانی واحد خدمات ماشینی آموزش دانشگاه

 

G2O2     :  آشنایی دانشجویان به فرآیند های فارغ التحصیلی و .....

G2O2A1 : مستندسازی تمام فرآیند های حوزه آموزشی تا آخر سال 88

 

G3   :  بهبود وضعیت برنامه های آموزشی دانشگاه

G3O1 :  ارتقاء کمی و کیفی برنامه های آموزشی

 

G3O1A1  :  انجام جلسات وبازدیدهای مشترک تخصصی بین گروههای آموزشی دانشگاه با سایر دانشگاهها

G3O1A2  :  برگزاری سمینارها و کنفرانس های (ماهانه ، دوهفته یکبار)  توسط دانشجویان با دعوت اساتید مدعو

G3O1A3   : برگزاری ژورنال کلاپ توسط گروه های آموزشی و لحاظ نمودن در ارزشیابی گروهها

G3O1A4  : برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی در تعامل با معاونت دانشجویی

 

 

G3O2  :  ارتقاء کمی و کیفی عرصه های آموزشی بالینی و عملی در حد استاندارد دانشگاههای تیپII 
 

G3O2A1  :  حرکت به سمت استفاده بهینه از واحد  Skill  lab با گنجاندن الزامهای لازم در برنامه ریزی آموزشی در تعامل با EDC

G3O2A2  :   برگزاری کارگاههای آموزشی (احیاء ، شیرمادر و ..  )  توسط گروههای آموزشی هر ......یکبار

G3O2A3  :   برگزاری حداقل چهار کارگاه آموزشی مهارتهای بالینی برای دانشجویان پزشکی پس از مقطع فیزیوپاتولوژی  و بالاتر

G3O2A4  :  تأسیس درمانگاه نمونه جهت عرصه واحدهای بهداشت خانواده و بهداشت پزشکی

 

 

G3O3   :  ارتقاء کمی و کیفی آموزش تئوری

G3O3A1  :  ارائه برنامه های آموزشی  و پیاده سازی آنها بر اساس طرح درسی که  توسط EDC  گرفته شده و اصلاح نهایی شده است

G3O3A2  :  الزامی کردن ارائه طرح درس بر تسویه حساب نهایی و کلیه اساتید حق التدریس

G3O3A3  :  تجهیز نمودن کلاسها 100%   به امکانات آموزشی  

G3O3A4  :  انتخاب اساتید حق التدریس خارج از دانشگاه در ابتدا با تأیید هیئت اجرایی جذب دانشگاه و ارزیابی مستمر آن ها 

G3O3A5  :   نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی

 

 

G3O4  :  اطلاع رسانی دقیق به دانشجویان

G3O4A1  :  مستندسازی فرآیند های آموزشی ، توسعه web page  مدیریت آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه قوانین و مقررات آموزشی و فرآیند های آموزشی

 

 

G4   :  توانمندسازی اعضای هیئت علمی در مهارتهای آموزشی و مدیریتی

 
G4O1 :  توانمندسازی اساتید مشاور

 G4O1A1  :  برگزاری کارگاههای مشاوره و مهارتهای زندگی جهت اساتید در تعامل با مرکز راهنمایی و مشاوره دانشجوئی

  

G4O2  :  توانمندسازی  اساتید

 G4O2A1  :  پوشش آموزشی کلیه اعضاء هیأت علمی از نظر مهارتهای مرتبط با آموزش دروس تدریس ، کارگاه یادگیری مهارتهای بالینی ، برنامه ریزی درسی ، کارگاه ارزشیابی ، ارزیابی درونی ، زبان خارجه ، از طریق برگزاری کارگاه برای 80%  اعضاء هیئت علمی

 

G5  :  ارتقای  سطح علمی دانشجویان

 

G5O1  :  افزایش میانگین نمرات دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع تا دستیابی به رتبه اول تا پنجم دانشگاههای تیپ II

G5O1A1  :   برگزاری آزمون آزمایش جامع  قبل از آزمونهای جامع توسط دانشکده پزشکی

G5O1A2  :  برگزاری کلاسهای تقویتی علوم پایه و پره انترنی برای دانشجویان توسط دانشکده پزشکی

G5O1A3  :  تعیین و اجرای سیستم تشویق برای گروههای آموزش در امتحانات علوم پایه و پره انترنی که افزایش رتبه داشته اند  (توسط دانشکده پزشکی )

G5O1A4  :  تشویق نفرات اول  تاسوم هر یک از آزمونهای جامع علوم پایه و پره انترنی توسط دانشکده پزشکی

 

G5O2  :  افزایش قبولی در آزمونهای مقاطع بالاتر

G5O2A1  :  تشویق نفرات اول هر رشته تحصیلی دانشگاه (بجز پزشکی ) در پایان هرسال توسط دانشگاه

G5O2A2  : تشویق نفرات اول تا سوم هر رشته تحصیلی در پایان هر سال (روز دانشجو)   توسط دانشکده ها

G5O2A3  :  برگزاری کلاسهای آمادگی کنکور ارشدوآزمایشی در تعامل با EDC  وامور شاهد و ایثارگران    

 

G5O3  :  کسب مقام کشوری درمسابقات علمی و مقام دانشجوی نمونه توسط دانشجویان

G5O3A1 :  اطلاع رسانی مناسب به دانشجو از نظر معیارهای انتخاب دانشجوی نمونه در تعامل با مرکز استعدادهای درخشان

G5O3A2 :هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان و پایش آنها از طریق تعامل با مرکز استعدادهای درخشان

 

G5O4  :  پایش وضعیت ترمیمی  دانشجویان به منظور پیشگیری از افت تحصیلی

G5O4A1  :  تعیین استاد راهنمای آموزشی  برای تمامی دانشجویان باتوجیه شناخت دانشجویان باپایه علمی ضعیف وکمک در جهت رشد و پیشرفت علمی آنان و بهینه سازی فرآیند استاد راهنما در تعامل بامرکز مشاهده و راهنمایی

G5O4A2  : بررسی راه کارهای تقویت بنیه علمی دانشجویان با پایه علمی ضعیف توسط دانشکده ها

G5O4A3  : ارجاع دانشجویان مشروط افت تحصیلی به مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان

G5O4A4  : بررسی کمیته های بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در دانشکده وارجاع موارد در معرض خطر به مرکز مشاوره وراهنمایی دانشگاه

G5O4A5  : تشکیل جلسات ماهانه توسط مسئول گروه اساتید مشاور و بررسی وضعیت دانشجویان و اعلام آن به مدیریت آموزشی

 

G6  : ایجاد و توسعه رشته های دستیاری وتحصیلات تکمیلی

 

G6O1  : پذیرش دستیار از 5 رشته به 8  رشته

G6O1A1  : تربیت نیروی فلوشیپ در تخصص های مورد نیاز استان با در نظر گرفتن امکانات

G6O1A2  :  تشکیل جلسات و نشست های مشترک با دانشجویان به صورت اعم ودستیاران به صورت اخص به منظور شناخت مشکلات موجود و رفع آن

G6O1A3  :  گسترش رشته های دستیاری براساس نیازسنجی بعمل آمده توسط EDC

 

G6O2  :  پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی از 2 رشته  به  6 رشته

G6O2A1  :   طریق ترغیب و تشویق گروههای آموزشی که در آستانه جذب دانشجو قراردارند

G6O2A2  :  قراردادن میزان فعالیت جدی مدیران در توسعه وارتقاء برنامه تحصیلات تکمیلی به عنوان معیار ارتقای برنامه های تحصیلات تکمیلی

G6O2A3 : انتخاب و آموزش یکی از کارشناسان به منظور راه اندازی اولیه واحد تحصیلات تکمیلی و آشنایی ایشان با قوانین وآیین نامه های مربوطه

 

 

G7: توانمندسازی و ایجاد انگیزه پرسنل آموزش به منظور تسلط واشراف بر امور محوله

 

G7O1 :  پوشش آموزش کلیه پرسنل شاغل در مدیریت آموزشی از نظر مهارت های مرتبط با آموزش (مهارتهای ارتباطی ، فرایند ارزشیابی و ...)

 G7O1A1 : برگزاری کارگاههای روش تحقیق ، ارزشیابی برای کلیه پرسنل تا کنون سال 88

 

G7O2  : ایجاد انگیزه در پرسنل آموزش

 G7O2A1 : تشویق شفاهی پرسنل از طریق جلسات ماهانه و ارائه پس خورد به پرسنل

G7O2A2 : تقدیر از پرسنل آموزش 

G7O2A3 : تخصیص و تهیه امکانات فرهنگی برای پرسنل

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷