اطلاعیه شماره ۳ پذیرفته شدگان رشته پزشکی و دندانپزشکی بومی آزمون سراسری سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۷ کد : ۹۶۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۳۹۱
اطلاعیه شماره ۳ پذیرفته شدگان رشته پزشکی و دندانپزشکی بومی آزمون سراسری سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی اراک

نظر باینکه پذیرفته شدگان بومی متعهد خدمت 3 برابر مدت تحصیل در این استان می باشند ضروری است جهت تعیین دقیق محل خدمت خود بعد از فارغ التحصیلی در رشته قبولی به ترتیب مراحل ذیل قبل از مراجعه برای ثبت نام حضوری اقدام نمایند .

 

1مراجعه به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک و تعیین دقیق محل خدمت خود.

 پذیرفته شدگان بومی متعهد خدمت در دانشکده علوم پزشکی ساوه و خمین میبایستی جهت  تعیین دقیق محل خدمت خود به معاونت بهداشتی دانشکده  علوم پزشکی ساوه و خمین مراجعه نمایند.

آدرس : معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک ساختمان شماره 2 دانشگاه کوی گلستان جناب آقای افخم

2مراجعه به دفتر حقوقی دانشگاه و کسب اطلاعات کامل  در خصوص  نحوه سپردن تعهد محضری و شرایط ضامنین و معرفی به دفتر اسناد رسمی سطح شهر توسط دفتر حقوقی

آدرس: اراک- کوی اعلم الهدی – ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اراک- دفتر حقوقی- جناب اقای عظیمی

3مراجعه پذیرفته شده به همراه ضامنین به دفتر اسناد رسمی مربوطه و تکمیل فرم سند تعهد محضری

 

4تحویل سند تعهدمحضری تکمیل شده توسط پذیرفته شده به دفتر حقوقی دانشگاه و ممهور نمودن سند تعهد توسط دفتر حقوقی

 

5تحویل کپی از سند تعهد محضری کامل شده دانشجو که ممهور به مهر دفتر خقوقی دانشگاه می باشد در هنگام ثبت نام دانشجویان  پزشکی در تاریخ 97/7/3 و دانشجویان دندانپزشکی در تاریخ 97/7/2 در این دانشگاه

تاکید می گردد شرط ثبت نام قطعی در این دانشگاه تحویل سند تعهد محضری می باشد.

 

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی اراکپزشکیدندانپزشکیبومیمتعهد خدمت


( ۱۰ )

نظر شما :