خوداظهاری فعالیتهای برنامه عملیاتی از آبان ماه ( یکم الی ۱۵ آبان ماه )آغاز خواهد شد

خوداظهاری فعالیتهای برنامه عملیاتی از آبان ماه ( یکم الی ۱۵ آبان ماه )آغاز خواهد شد

۲۴ مهر ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۵ کد : ۲۹۸۶۳ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۹
خوداظهاری فعالیتهای برنامه عملیاتی از آبان ماه ( یکم الی ۱۵ آبان ماه )آغاز خواهد شد
خوداظهاری فعالیتهای برنامه عملیاتی از آبان ماه ( یکم الی ۱۵ آبان ماه )آغاز خواهد شد

خوداظهاری فعالیتهای برنامه عملیاتی از آبان ماه ( یکم الی 15 آبان ماه )آغاز خواهد شد 

کلید واژه ها: خود اظهاری برنامه عملیاتی برنامه


نظر شما :