به استحضار می رساند خود اظهاری فعالیت های منتهی به مهر ماه سال جاری تا تاریخ چهارشنبه۱۸ آبان ماه تمدید گردید.

تمدید فعالیت های منتهی به مهر ماه سال جاری تا تاریخ چهارشنبه۱۸ آبان ماه

۱۶ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۰ کد : ۳۰۴۱۱ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۰۲
تمدید فعالیت های منتهی به مهر ماه سال جاری تا تاریخ چهارشنبه۱۸ آبان ماه

به استحضار می رساند خود اظهاری فعالیت های منتهی به مهر ماه سال جاری تا تاریخ چهارشنبه18 آبان ماه تمدید گردید.


( ۱ )

نظر شما :