اخبار اسلایدی

پیگیری مطالبات مردمی توسط شورای مشارکت مردم در سلامت شهرستان دلیجان

پیرو پیگیری مطالبات مردمی در راستای ساماندهی آب های دشت بهریار شهرستان دلیجان بازدید توسط رئیس شورای مشارکت مردم در سلامت، مسئول خدمات شهری شهرداری وکارشناس سلامت اجتماعی شبکه بهداشت و درمان در تاریخ ۹۹/۵/۱۹ صورت گرفت.

ادامه مطلب