مهندس علی ربیعی

تعداد بازدید:۶۳۰

کارشناس نرم افزار

شماره مستقیم: 33124922 شماره داخلی: 2318

پست الکترونیک : rabiei.a@arakmu.ac.ir

شرح وظایف:

بروزرسانی و پشتیبانی از نرم افزار پورتال سازمانی دانشگاه
بروزرسانی، نصب و پشتیبانی از نرم افزار آنتی ویروس دانشگاه
بروزرسانی، نصب و پشتیبانی از نرم افزار حسابداری تعهدی دانشگاه و واحدهای تابعه
بررسی و رفع ایراد سرورهای پورتال سازمانی، آنتی ویروس و حسابداری تعهدی
تهیه فایل پشتیبان از سرورهای پورتال، آنتی ویروس و حسابداری تعهدی
آموزش مفاهیم پورتال و نحوه کار با آن برای کلیه راهبران و رصد بروزرسانی زیر پورتال های تابعه و ارزشیابی سالانه همراه با دلایل تحقق امتیاز

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲