مهندس زینب خزائی

تعداد بازدید:۵۱۰

کارشناس ارشد رایانه

شماره مستقیم: 33130883 شماره داخلی : 2319

پست الکترونیک: khazaee@arakmu.ac.ir

شرح وظایف:

پاک سازی داده ها به منظور ترمیم داده های مشکل دار، حذف داده های تکراری، جایگزین کردن داده های غلط و خالی با مقادیر صحیح مانند میانگین یا اعداد تصادفی
ادمین سامانه فرابر (بروز رسانی وکنترل سامانه فرابر در مقابل حملات ، گرفتن پشتیبان ازاطلاغات ودیتا بیس وذخیره درمحل امن،رفع مشکلات زیرساختی نرم افزار ، رابط مدیریت با شرکت پشتیبان ، پیگیری قراداد پشتیبانی وفاکتروهای ارسالی شرکت، کارکرد صحیح نرم افزار وجلوگیری از قطعی سامانه ،مهارت در کار با نرم افزار وساخت فرم های مورد نیاز ورفع اشکال کاربران درحد توان
جمع آوری وبارگزاری اطلاعات ومستندات مربوط به برنامه عملیاتی وزارت بهداشت حوزه مدیریت آماروفناوی اطلاعات
شناسایی، بررسی و جمع آوری شاخص های کلیدی عملکرد به منظور شناسایی معیارهای مهم دانشگاه
جمع آوری داده ها از منابع داده اولیه مختلف در یک پایگاه داده
طراحی و توسعه داشبورد مدیریتی
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارها و روش های نوین
همکاری در امر بروزرسانی پورتال فارسی وانگلیسی

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱