مهندس علی اکبرپور

تعداد بازدید:۴۸۳

کارشناس فناوری اطلاعات ستاد دانشگاه 

شماره مستقیم: 33134421 شماره داخلی: 2322

پست الکترونیک : aliakbarpour@arakmu.ac.ir

شرح وظایف :

همکاری در امر بروز رسانی پورتال فارسی و انگلیسی
ادمین سرویس استعلام هویت و استحقاق درمان
همکاری در اجرا و نظارت بر سیستم های اطلاعات بیمارستان های تابعه دانشگاه
عضو تیم اصلاح فرآیندهای سازمانی دانشگاه
نماینده مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در واحد درآمد
انجام امور مربوط به کمیته های نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت
رابط آموزش ضمن خدمت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
نماینده سامانه سپاس دانشگاه و عضو تیم ارسال ورسیدگی الکترونیک اسناد بستری بیمارستان های تابعه
 

آخرین ویرایش۳۱ مرداد ۱۴۰۱