مهندس سمیه میرزایی

تعداد بازدید:۵۰۴

کارشناس مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

شماره مستقیم:   شماره داخلی: 2319

پست الکترونیک :    s.mirzaei@arakmu.ac.ir

شرح وظایف:

بروزرسانی و پشتیبانی از نرم افزار پورتال سازمانی دانشگاه

آموزش مفاهیم پورتال و نحوه کار با آن برای کلیه راهبران و رصد بروزرسانی زیر پورتال های تابعه و ارزشیابی سالانه همراه با دلایل تحقق امتیاز

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۴۰۲