مهندس ناصر رضایی

تعداد بازدید:۵۳۲

کارشناس ارشد رایانه

شماره مستقیم: 33130941 شماره داخلی: 2363

پست الکترونیک : Rezaee@arakmu.ac.ir

شرح وظایف:

مسئول شبکه دانشگاه
مسئول اینترنت، اینترانت و شبکه خصوصی یکپارچه دانشگاه
پشتیبانی از فایروال و سامانه های امنیتی 
راه اندازی و پشتیبانی از دیتاسنتر اصلی و ثانویه دانشگاه
راه انداز یو پشتیبانی شبکه VOIP دانشگاه و سامانه های پاسخگویی
راه اندازی پشتیبانی و توسعه سیستم های ویدئوکنفرانس
پیشبرد استقرار شبکه ملی سلامت
تحقیق و توسعه سیستم های امنیت سایبری و زیرساخت شبکه دانشگاه

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱