مهندس محمدرضا عرب

تعداد بازدید:۴۰۶

کارشناس فنی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

شماره مستقیم: 33127235 شماره داخلی: 2369

پست الکترونیک : arab1383@yahoo.com

شرح وظایف:

نظارت بر عملکرد صحیح و بدون اشکال سامانه پکس در کل بیمارستانهای تابعه 
هماهنگی با گروه رادیولوژی و دستیاران رادیولوژی برای دسترسی ایشان به پکس 
وامکان استفاده از پکس در بیمارستان و خارج از بیمارستان  
آموزش کاربران پکس از طریق هماهنگی با شرکت های مربوطه 
پی گیری انعقاد قرارداد پشتیبانی و نگهداری از پکس مراکز بصورت متمرکز
گسترش و ارتقاء سامانه پکس برای جواب گوئی به درخواستهای جدید
تعریف یوزر و پسورد جهت دسترسی به پکس یکپارچه دانشگاه 
اتصال دستگاههای پزشکی به پکس مراکز درمانی 
 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۴۰۱