ارزش ها

- رعایت شأن و موقعیت جمهوری اسلامی 
- رعایت شایسته سالاری و عدالت محوری در حوزه معاونت 
- جلب رضایت و اجرای تکریم ارباب رجوع 
- همکاری مناسب و مؤثر با سازمان های دیگر 
- استفاده بهینه از امکانات موجود 
-استفاده از منابع برون سازمانی و جلب منابع جدید

کلید واژه ها: ارزش ها،جلب رضایت و اجرای تکریم ارباب رجوع ،رعایت شایسته سالاری و عدالت محوری در حوزه معاونت

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸