ارزش ها

تعداد بازدید:۱۳۰۵

- رعایت شأن و موقعیت جمهوری اسلامی 
- رعایت شایسته سالاری و عدالت محوری در حوزه معاونت 
- جلب رضایت و اجرای تکریم ارباب رجوع 
- همکاری مناسب و مؤثر با سازمان های دیگر 
- استفاده بهینه از امکانات موجود 
-استفاده از منابع برون سازمانی و جلب منابع جدید

کلید واژه ها: ارزش ها، جلب رضایت و اجرای تکریم ارباب رجوع ، رعایت شایسته سالاری و عدالت محوری در حوزه معاونت

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰