معرفی معاون توسعه مدیریت ومنابع

تعداد بازدید:۲۷۴۹

آقای دکتر سعیدرضاسلطانی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع 

مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی بیهوشی

سابقه خدمت: 6سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شماره تلفن مستقیم:33137400

شماره نمابر:33130352

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2240

کلید واژه ها: شماره تلفن آدرس محل کار آقای دکتر سعیدرضاسلطانی سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۳۹۹