معرفی معاون توسعه مدیریت ومنابع

تعداد بازدید:۴۲۰۲

آقای دکتر سعیدرضاسلطانی

 معاون توسعه مدیریت ومنابع 

مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی بیهوشی

سابقه خدمت: 6سال

آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک 
طبقه دوم - معاونت توسعه مدیریت ومنابع

شماره تلفن مستقیم:33137400

شماره نمابر:33130352

شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره تلفن داخلی:2240

کلید واژه ها: آقای دکتر سعیدرضاسلطانی معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی اراک دکتری تخصصی بیهوشی

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰