پرسش‌های متداول


با توجه به اینکه عزیزان ایثارگر(آزاده، فرزند شهید، جانباز) ازا متیاز یک مقطع تحصیلی بالاتربرخوردار هستند حال اگر شرایط دریافت گواهینامه نوع دوم را داشته باشند چگونه باید عمل کرد؟ مثال :جانبازی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم می باشد  با احتساب ایثارگری امتیاز کاردانی را دریافت می کندحال که شرایط گواهینامه نوع دوم رادارد از مزایای لیسانس باید برخوردارباشد؟

 پاسخ:در صورتی که واجد شرایط دریافت گواهینامه نوع دوم همتراز لیسانس تشخیص داده شوند می توانند اقدام کنند واز مزایای آن استفاده نمایند .البته بعد از آن دیگر نمی توانند متقاضی گواهینامه نوع دوم شوند چون با توجه به مدرک  فوق دیپلم معادل حداکثر یک سطح از گواهینامه نوع دوم را می توانند دریافت نمایند. 

کلید واژه ها: ایثارگر گواهینامه نوع دوم

آیا سوابق قراردادی (غیر شرکتی) کارکنان شاغل دردانشگاهها درزمره سوابق بخش دولتی می باشد یا خیر؟

پاسخ:چنانچه سوابق قراردادی ( غیر شرکتی ) کارمندان شاغل دردستگاههای اجرایی قبل از خدمت رسمی ویا پیمانی با دستگاههای دولتی به صورت تمام وقت بوده وبابت آن حقوق ودستمزد دریافت داشته وکسورات مربوطه را پرداخت کرده باشد،سوابق خدمت مذکور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می باشد.ضمنا موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نیروهای قرداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه  بازخرید می گردد نمی باشد.

کلید واژه ها: تمام وقت سوابق قراردادی پرداخت کسورات

دراجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، موضوع ازکارافتادگی کارکنان دولت چگونه است؟

پاسخ:درحال حاضرجهت ازکارافتادگی کارکنان دولت براساس  ماده 79 قانون استخدام کشوری اقدام مقتضی معمول  می گردد.   

کلید واژه ها: قانون خدمات کشوری ماده79 کارافتادگی

برای انتصاب به پست کارشناس مسئول  چه مدت سابقه تجربی نیاز است؟

پاسخ :  برای انتصاب به پست کارشناس مسئول دارا بودن حداقل  6 سال سابقه تجربی درپست سازمانی مربوطه الزامی است .

کلید واژه ها: کارشناس مسئول 6سال سابقه انتصاب

برای درخواست  ادامه تحصیل  چه مدت باید از شروع خدمت گذشته باشد؟

پاسخ : سپری شدن حداقل ۵ سال از شروع خدمت کارکنان به صورت رسمی و یا پیمانی، برای ارائه درخواست ادامه تحصیل به دانشگاه /دانشکده /موسسه الزامی است.

کلید واژه ها: ادامه تحصیل 5سال رسمی پیمانی

HDI یا شاخص توسعه انسانی چیست ؟

شاخص‌ توسعهٔ انسانی  توسط بانک جهانی ارائه می‌شود، ارائه‌دهندهٔ جدیدترین اطلاعات مربوط به توسعهٔ جهانی است و شامل برآوردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی می‌باشد. این آمارها، که ۲۱۵ اقتصاد جهان را دربرمی‌گیرد، به‌صورت آمارهای سالیانه منتشر می‌شود . هدف از ارائهٔ این گزارش‌ها نیز در اختیار قرار دادن آمارهای بین‌المللیِ قابل مقایسه و با کیفیت بالا در حوزهٔ توسعه و کیفیت زندگی افراد در سراسر جهان است. این گزارش‌ها به‌صورت کتاب انتشار می‌یابد و درعین‌حال در وب‌گاه بانک جهانی قابل دستیابی است .
مفهوم توسعهٔ انسانی به جای تمرکز بر ابزار به اهداف پیشرفت و توسعه تأکید دارد هدف واقعی توسعه باید خلق محیطی برای افراد باشد که در آن بتوانند از زندگی طولانی، سالم و خلاق لذت ببرند.
هر ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر می‌شود و در آن کشورها در شاخص‌های مختلفی مانند شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، سیاسی و… مورد مقایسه قرار می‌گیرند.

کلید واژه ها: بانک جهانی شاخص‌ توسعهٔ انسانی

استانداردهای مورد استفاده در ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی ودرمانی براساس چه منابعی می باشد؟

پاسخ:براساس استانداردهای وزارت بهداشت و درمان و مقررات ملی ساختمان.

کلید واژه ها: ساخت ساختمان مقرارت ملی ساختمان استانداردهای وزارت بهداشت