نظرسنجی از پرسنل محترم دانشگاه

آیا از عملکرد حوزۀ معاونت توسعه مدیریت و منابع در به‌روز بودن پرداخت‌های پرسنلی و میزان امکانات رفاهی رضایت دارید؟