آرشیو اخبار

تشریح اقدامات صورت گرفته در مرکز تحقیقات طب سنتی و طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک

تشریح اقدامات صورت گرفته در مرکز تحقیقات طب سنتی و طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک

رییس مرکز تحقیقات طب سنتی و طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مجوز فعالیت این مرکز در سال ۹۴ از شورای گسترش دانشگاه های کشور گرفته شد و از نیمه دوم سال ۹۶ رسماً فعالیت در این مرکز تحقیقات آغاز شد.

ادامه مطلب