آرشیو اخبار

so۲ از آلاینده های مضر شهر اراک!

so۲ از آلاینده های مضر شهر اراک!

مدیر گروه سلامت محیط و کار مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: تنگ شدن راه‌های هوایی تنفس، اسپاسم برونش (Bronchospasm)، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی و تنگی نفس، کم شدن عمق تنفس و در نهایت تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی از اثرات بهداشتی منتسب به دی‌اکسید گوگرد به شمار می‌رود.

ادامه مطلب