اخبار اصلی - آرشیو

خودآگاهی در خصوص زندگی با کرونا

خودآگاهی در خصوص زندگی با کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: زندگی کردن با کرونا نیاز به فرهنگ سازی دارد و تغییر فرهنگ نیز زمان بر است، اما این ویروس منتظر زمان نمانده و با کوچکترین غفلت فاجعه ای بزرگ برای هر خانواده رخ می دهد.

ادامه مطلب
۳۰ فوتی و شناسایی ۶۷۰ مورد مبتلا به کرونا ویروس در ۴۸ ساعت گذشته در استان مرکزی

۳۰ فوتی و شناسایی ۶۷۰ مورد مبتلا به کرونا ویروس در ۴۸ ساعت گذشته در استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا ویروس ۶۷۰ مورد جدید ابتلا در ۴۸ ساعت گذشته شناسایی شده اند که بدین ترتیب تعداد موارد مبتلا به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به ۱۹ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده است.

ادامه مطلب