اخبار اصلی - آرشیو

با کمک تغذیه در برابر آلودگی هوا از خود محافظت کنیم

با کمک تغذیه در برابر آلودگی هوا از خود محافظت کنیم

کارشناس مسئول اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در شرایط موجود با توجه به افزایش موارد کرونایی و آلودگی های مضر صنعتی و ماشینی، یکی از مهمترین اقدامات، توجه به تغذیه خود می باشد.

ادامه مطلب