اخبار اصلی - آرشیو

مزاحمت های تلفنی اورژانس، معضلی در بحران کرونا

مزاحمت های تلفنی اورژانس، معضلی در بحران کرونا

معاون فنی و عملیات اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در این شرایط اپیدمی و وضعیت بحرانی کرونا، که نیاز بیشتر به خدمات اورژانس و مشاوره تلفنی می باشد، مزاحمت های بی‌شمار تلفنی به معضلی دیگر برای اورژانس ۱۱۵ تبدیل شده است.

ادامه مطلب