دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۲ مورد.
آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

آشنایی با اصول ثبت اختراع در بستر کارآفرینی

از ۰۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰ تا ۰۶ آبان ۱۴۰۲

کارگاه آشنایی با رویکردهای تجاری سازی

کارگاه آشنایی با رویکردهای تجاری سازی

از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

از ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آشنایی با ساختار پتنت

کارگاه آشنایی با ساختار پتنت

از ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۰۱ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

کارگاه آشنایی با مبانی حقوق مالکیت فکری

از ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

کارگاه دو روزه مرور نظام‌مند و متاآنالیز

از ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش

کارگاه آموزشی ایده تا نگارش

از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟

چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟

از ۰۵ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

وبینار اخلاق در طرح های فناورانه

وبینار اخلاق در طرح های فناورانه

از ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی  اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

کارگاه آموزشی اخلاق در مطالعات کارآزمایی بالینی

از ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

از ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

همایش کشوری زایمان بیدرد

همایش کشوری زایمان بیدرد

از ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۰