کمیته توانمند سازی اساتید

تعداد بازدید:۴۸۸

اعضای کمیته توانمند سازی اساتید

 

سرکار خانم سهیلا شمسی خانی

سرکار خانم پوران وروانی فراهانی

جناب آقای هادی جعفری منش

 

 

 

کلید واژه ها: توانمند سازی اساتید

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۰