کمیته ارزیابی آزمون ها

تعداد بازدید:۶۵۰

اعضای کمیته ارزیابی آزمون ها

 

جناب آقای مهدی هرورانی

سرکار خانم مریم هوشمند

سرکار خانم میترا جرس

 

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۰