معرفی شبکه

تعداد بازدید:۲۳۳۴

معرفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  فراهان در مرداد ماه سال 1392  از مرکز بهداشت شهرستان  تفرش منفک و ساختمان آن در شهر فرمهین بلوار شهید فهمیده جنب فرماندهی انتظامی شهرستان فراهان واقع گردید.در حال حاضر،  این شبکه دارای 3 زیر مجموعه  شامل ، بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان،  2 پایگاه اورژانس 115 (فرمهین و خنجین) و مرکز بهداشت شهرستان می باشد که مدیریت آن در حال حاضر توسط دکتر غلام رضا خدابنده اداره می گردد.
بیمارستان 64 تخت خوابی فرهنگ خسروانی (تاسیس 1394) در حال حاضر دارای بخش های بستری ، بلوک زایمان ، اورژانس ، رادیولوژی، سونوگرافی ، آزمایشگاه، داروخانه و درمانگاه تخصصی می باشد.
در مرکز بهداشت شهرستان در سطح ستادی ،  واحدهای بهداشت خانواده ، بهداشت محیط ، تغذیه ، آموزش بهداشت ، گسترش ، بهداشت روان ، مبارزه با بیماری ها ، بهداشت مدارس ، بهداشت دهان و دندان ،بهداشت روان ،آمار  و آموزش بهورزی و در سطح محیطی ،  8 مرکز جامع سلامت (2 مرکز جامع سلامت  شهری و 6 مرکز جامع سلامت  روستایی که در مجموع شامل 28 خانه بهداشت فعال و 2 پایگاه بهداشتی ضمیمه هستند) ،  ارائه خدمت می نمایند.

کلید واژه ها: مرکز بهداشت شهرستان فراهان

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۱