مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز بهداشت شهرستان فراهان


دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان با رئیس اتاق اصناف کشور

دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان با رئیس اتاق اصناف کشور

اخضری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان باآقای نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف کشور ، بیاتی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان و فرماندار شهرستان فراهان دیدار و پیرامون کمبود تجهیزات بیمارستان فرهنگ خسروانی صحبت شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه در خصوص مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ شهرستان فراهان

اطلاعیه در خصوص مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ شهرستان فراهان

همشهریان محترم می توانند جهت دریافت واکسن کرونا به مراکز ذیل در ساعت اداری (ساعت ۸:۳۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ ) مراجعه نمایند. ۱- مراکز خدمات جامع سلامت شهری -روستایی فرمهین ، پایگاه سلامت فرمهین و خانه بهداشت های تحت پوشش ۲- مراکز خدمات جامع سلامت ماستر و خانه بهداشت های تحت پوشش ۳- مراکز خدمات جامع سلامت فشک و خانه بهداشت های تحت پوشش ۴- مراکز خدمات جامع سلامت تلخاب و خانه بهداشت های تحت پوشش ۵-مرکز خدمات جامع سلامت کودزر و خانه بهداشت های تحت پوشش ۶-مرکز خدمات جامع سلامت شهری -روستایی خنجین ، پایگاه سلامت خنجین و خانه بهداشت های تحت پوشش ۷-مرکز خدمات جامع سلامت امیر آباد و خانه بهداشت های تحت پوشش

ادامه مطلب
سومین کمیته ی رابطین سلامت ادارات

سومین کمیته ی رابطین سلامت ادارات

سومین کمیته ی رابطین سلامت ادارات شهرستان فراهان با محوریت شیوع موج هشتم کرونا و رعایت پروتوکل های بهداشتی در ادارات و بررسی سایر مصوبات در سالن جلسات بیمارستان فرهنگ خسروانی برگزار گردید

ادامه مطلب

معرفی شهرستان

معرفی شهرستان

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

معرفی شبکه

معرفی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان شبکه بهداشت و درمان شهرستان  فراهان در مرداد ماه سال 1392  از مرکز بهداشت شهرستان  تفرش منفک و ساختمان آن در شهر فرمهین بلوار شهید فهمیده جنب فرماندهی انتظامی شهرستان فراهان واقع گردید.در حال حاضر،  این ...

مراکز خدمات جامع سلامت

نام مرکز جامع سلامت  شماره تماس مرکز جامع سلامت شهری -روستایی فرمهین 33446201 مرکز جامع سلامت شهری روستایی خنجین 35463447 مرکز جامع سلامت روستایی کودزر 33736222 مرکز جامع سلامت روستایی امیرآباد 33735310 مرکز جامع سلامت روستایی  فشک 33732210 مرکز جامع سلامت روستایی ماستر 58244797 مرکز جامع سلامت  روستایی غیاث آباد 33723375 مرکز جامع سلامت روستایی تلخاب 58233443  

نظارت بر درمان

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

فوریتهای پزشکی

فوریتهای پزشکی

 تاریخچه ی فوریت های پزشکی: در حادثه دردناک فرو ریختن سقف سالن انتظار فرودگاه مهرآباد ( بدلیل ارتعاشات ناشی از سر و صدای موتور جت‌های غول پیکر ) در ساعت 2 و 50 دقیقه بعدازظهر روز چهاردهم آذرماه سال 1352 بود ...

امورمالی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

حراست

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

طرح و گسترش

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

مبارزه با بیماری ها

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

بهداشت مدارس

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...

روابط عمومی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...