راهنمای بیماران

تعداد بازدید:۱۵۸۱
مراجعین محترم، چنانچه برای اولین بار به بیمارستان امام سجاد مراجعه کرده و بیمار بدحال دارید به بخش اورژانس بیمارستان واقع در ابتدای در ورودی مراجعه کنید. در بخش اورژانس پرسنل مجرب با تجهیزات کامل برای رسیدگی به بیماران آماده ارائه خدمت بوده و پذیرای هرگونه پیشنهاد و انتقادی برای پیشرفت و بهبودی خدمات رسانی می باشند.                                                                                                               این بخش شامل 11 تخت با کارکنان پرستاری و 4 پزشک عمومی و 4 پرسنل خدماتی که بطور شبانه روزی آماده ارائه خدمت بوده و با داشتن سرویس بهداشتی مخصوص بیمار، جراحی سرپایی، رادیولوژی، داروخانه، آزمایشگاه، امکانات احیاء قلبی- ریوی و همچنین با پشتیبانی کلیه همکاران متخصص داخلی، جراحی،  اطفال،زنان وبیهوشی بصورت آنکال به سرویسدهی مشغول میباشند.                                                                
عملیات احیای قلبی- ریوی با حضور پزشکان اطفال، بیهوشی، عمومی، داخلی، جراحی و پرسنل مجرب پرستاری انجام می گردد. تجهیزات اتاق احیای قلبی- ریوی شامل دستگاه الکترو شوک بایفاز یک، دستگاه ساکشن اکسیژن سانترال و مانیتورینگ 5 کاناله ثابت و ...  احیاء مجهز به داروهای ضروری و سایر اقلام ضروری جهت احیاء بیمار میباشد.
اتاق عمل سرپاییدر این اتاق، عمل های سرپایی شامل بخیه، گچ گیری، آتل بندی، پانسمان و برداشتن جسم خارجی از چشم و ... انجام می گیرد.
اتاق بیماران بستری موقتدر این اتاق، عمل بیماران به صورت سرپایی و پس از تشکیل پرونده موقت در بخش، تحت نظر قرار می گیرند و در مدتِ موقت 6 ساعت توسط پزشکان متخصص ویزیت گردیده در صورت نداشتن مشکل ترخیص شده و در صورت عدم بهبودی بستری دائم می گردند.      
کلیه خدمات سرپایی و بستری این بخش توسط سیستم HIS انجام می گیرد و براساس وخامت حال بیماران، سطح بندی شده و پزشکان محترم بیماران
را تریاژ می نمایند وبه کار بیماران اورژانسی زودتر از سایر بیماران رسیدگی می گردد.                                                                         
خدمات پاراکلینیکی داروخانه و آزمایشگاه بصورت شبانه روزی و خدمات بخش رادیولوژی در شیفتهای تعطیل رسمی و کشیکهای شب به صورت آنکال انجام می گیرد                                                                                                                                                          

کلید واژه ها: راهنمای بیماران

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲