بیمه های طرف قرار داد

تعداد بازدید:۵۸۸۸

بیمه های اصلی شامل :            
 خدمات درمانی  ایرانیان –خدمات درمانی روستائیان – خدمات درمانی کارمندی –خدمات درمانی سایر اقشار-نیروهای مسلح  - تامین اجتماعی
مصدومین حوادث ترافیکی-کار افرین وزارت نیرو
 
موسسات وبیمه های طرف قرارداد:
ایران کارکنان رسمی دفترچه سبز
بیمه دی بنیاد جانبازان و امور ایثارگران
بانک صادرات 
شرکت نفت 
کارت طلایی فرهنگیان
بانک سپه
بانک ملت 
بانک کشاورزی
بانک تجارت 
بانک ملی

کلید واژه ها: بیمه های طرف قرار داد بیمه

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲