درمانگاه ها

تعداد بازدید:۲۳۱۹

درمانگاه تخصصی
بیمارستان امام سجادع) شهرستان آشتیان شامل یک درمانگاه تخصصی می باشد که از شنبه تا پنجشنبه در حال خدمت رسانی است. متخصصین در حال حاضر را می توانید از قسمت تقویم کاری پزشکانمشاهده نمایید.
نوبت دهی برای هر کدام از متخصصین به صورت تلفنی از ساعت 07:00 صبح تا 21:00 می باشد.
شماره تلفن گویایدرمانگاه تخصصی بیمارستان امام صادق(ع) به شرح ذیل می باشد:
08637222120-4 داخلی 114
لازم به ذکر است که استاد یزرگوار جناب آقای پرفسور محمد تقی خرسندی ماهیانه یک روز بیماران خود را ویزیت مینماید که جهت گرفتن نوبت با شماره ذکر گردیده هماهنگی انجام شود.

کلید واژه ها: حضور متخصصین درمانگاه ها