لیست ارائه خدمات

تعداد بازدید:۴۰۲۳

خدمات اورژانس:     

تزریقات
اتل بندی
شستشوی چشم
شستشوی گوش
بخیه وپانسمان
نوارقلب

خدمات سرپایی:

کلینیک   اطفال
کلینیک   داخلی
 کلینیک   زنان
 کلینیک اعصاب و روان
کلینیک تغذیه و رژیم درمانی
کلینیک دیابت
NST
تست ورزش
 آندوسکوپی
داروخانه
 آزمایشگاه
رادیولوژی
 سونوگرافی
 سی تی اسکن
 دیالیز
درمانگاه تخصصی
جراحی سرپایی
 اکو
خدمات بستری:
  بخش اطفال
بخش داخلی
بخش زایمان
جراحی زنان
جراحی عمومی
بخش دیالیز 
بخشCCU
بخش ICU
بخش ENT

کلید واژه ها: لیست ارائه خدمات

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲