دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۳۴۸۱

مترون بیمارستان : خانم طاهره رفیعی
شماره تماس : 37222121
شماره داخلی
 : 107

این واحد در طبقه همکف وجنب داروخانه  قرار دارد،
 در این واحد مدیر خدمات پرستاری خانم طاهره رفیعی(مترون) ، آقای علی اصغر فراهانی(سوپروایزر ) ، آقای عباس فراهانی(سوپروایزر) و آقای حسین فراهانی (سوپر وایزر) انجام وظیفه می نمایند.
 
عملکرد بالینی دفتر پرستاری بیمارستان امام سجاد (ع)

           الف ) امور بالینی

 1 چک راند بخش ها به صورت بالینی در کلیه شیفت های صبح ، عصر و شب

2 حضور فعال در کد 99 و CPR 3

3 گرفتن گزارش دقیق از بیماران بدحال بستری در بخش ها و بیماران بستری در ICU و ICU OH

4 ثبت گزارش دقیق مادران پر خطر بستری در بخش ها

5- کنترل محل IV از نظر تاریخ و فلبیت ، تاریخ میکروست ، ست سرم ،‌ آنژیوکت ، NGT ، CVPLine

6- کنترل نحوه تزریق صحیح داروهای اورژانس مثل دوپامین ،‌آمیودارون ،‌هپارین و ...

7- کنترل گزارش پرستاری که با دستورات پزشک مطابقت داشته باشد.

8- کنترل خدمات ارائه شده به بیماران پس از جراحی عمومی ، آنژیوگرافی ، جراحی قلب باز که مطابق اصول مراقبت پرستاری باشد.

   ب)ا مور دفتری

1- حضور ، غیاب پرسنل بخش ها
 2 جایگزینی کمبود احتمالی پرسنل پرستاری بخش ها

 3 پیگیری مشاوره های خارج از بیمارستان و هماهنگی با پزشکان جهت انجام مشاوره

 4 گرفتن نوبت CT Scan بخش ها از بیمارستان ولیعصر     ( عج ) و نوبت MRI از بیمارستان امیر کبیر

 هماهنگی با واحد نقلیه جهت انتقال بیماران به خارج از مرکز به منظور انجام مشاوره با کلینیک های تشخیصی

 6 هماهنگی جهت انجام EMG با کلینیک امام رضا ( ع )

 7 هماهنگی با ستاد هدایت به منظور پذیرش دادن به بیمار از مراکز داخل و خارج استان

 8 هماهنگی جهت اعزام بیماران به مراکز مجهز تر

 9 تحویل گرفتن داروهای مخدر از داروخانه جهت تامین ستوک دفتر پرستاری

10 اطلاع دادن مشاوره های سایر بیمارستان ها به رزیدنت ارشد

 11 هماهنگی با متخصصین مرکز در صورت پذیرش بیمار از سایر مراکز

 12 - هماهنگی جهت تامین فراورده های خونی مورد نیاز از سازمان انتقال خون

13 اطلاع پذیرش مادر پرخطر  به معاونت درمان در صورت نبودن رابط سلامت

14- پیگیری مشاوره خدمات کلینیکی مادران پرخطر در اسرع وقت

15 فکس پسخوراند مادر پرخطر به مراکز بهداشت مربوطه  در صورت نبودن رابط سلامت

16- برگزاری جلسات ماهیانه مترون با سرپرستاران بخش ها جهت هماهنگی هرچه بیشتر

17 تایید بیمه بیماران در حال ترخیص در شیفت عصر و شب

18 اعزام بیماران جهت انجام مشاوره ها به مطب پزشکان در شیفت عصر مخصوصا مشاوره های نورولوژی ،جراحی چشم، ارولوژی و عفونی

19 اعزام بیماران به بیمارستان خوانساری در شیفت صبح به منظور انجام مشاوره های هماتولوژی و انکولوژی

20 ارسال آزمایشات نظیر لام خون محیطی به بیمارستان خوانساری جهت رویت توسط متخصص

21 هماهنگی انجام سونوگرافی اورژانس در شیفت عصر یا شب و تعطیلات با رادیولوژیست که در اکثر موارد طبق درخواست رادیولوژیست ، بیمار به بیمارستان ولیعصر ( عج ) اعزام می گردد.

22 هماهنگی جهت اعزام بیمارانی که نیاز به جراحی اورژانسی دارند به بیمارستان ولیعصر ( عج )

23- هماهنگی انجام CT  اورژانس در شیفت عصر و شب و بسیاری از موارد ارسال کلیشه CT به مطب پزشک متخصص جهت ریپرت و انجام مشاوره

24 پاسخ گویی به شکایت همراهان

کلید واژه ها: دفتر پرستاری

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۴۰۲