تیم مدیریتی

تعداد بازدید:۱۱۴۲

نام و نام خانوادگی :
جناب آقای دکتر مهران کریم زاده
 سمت:
سرپرست بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان
 

 

نام و نام خانوادگی:
جناب آقای محسن نوده فراهانی
سمت:
سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

نام و نام خانوادگی :
سرکار خانم فاطمه استرابی
 سمت:
مترون بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

 

آخرین ویرایش۰۲ مهر ۱۳۹۹