تیم مدیریتی

تعداد بازدید:۲۹۳۰

نام و نام خانوادگی :
جناب آقای دکتر عباس ملاطایفه
 سمت:
ریاست بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان
 

 

نام و نام خانوادگی:
جناب آقای محسن نوده فراهانی
سمت:
سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

نام و نام خانوادگی :
سرکار خانم طاهره رفیعی
 سمت:
مترون بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

 

کلید واژه ها: تیم مدیریتی

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲