اطلاعیه ها

همکاران محترم جهت دریافت کارت استخر به مسئول محترم خدمات بیمارستان مراجعه فرمائید
آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۷