«اطمینان از آمادگی قبل و مراقبت و پایش مستمر بیمار پس از اعمال جراحی»

تعداد بازدید:۹۰۲

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: عمومی بالینی عمومی و بالینی مراقبت

آخرین ویرایش۱۷ اسفند ۱۴۰۰