نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطلاعات الکترونیکی و تهیه نسخه پشتیبان


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اعتبار بخشی

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۸