نگهداری و پشتیبانی منظم داده ها و بانک های اطلاعات الکترونیکی و تهیه نسخه پشتیبان

تعداد بازدید:۱۰۳۴

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: اعتبار بخشی