دستورالعمل مدیریت مواجهه با سوزن آلوده و بیماران HIV


لینک دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۴ مهر ۱۳۹۰

آخرین بروزرسانی : ۲۲ مهر ۱۳۹۸

کلید واژه ها: سوزن آلوده