پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۲۱۱

آخرین ویرایش: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸


ساعت ملاقات از چه ساعتی شروع میشود و تا چه زمانی ادامه دارد؟

ساعت شروع 15.30 الی 16

در صورت نارضایتی از عملکرد بیمارستان به کدام قسمت میتوان شکایت کرد؟

واحد رسیدگی به شکایات مستقر در داخل بیمارستان به صورت همه روز همچنین فرم رسیدگی به شکایات داخل پورتال بیمارستان